Anormallik Nedir

Normal veya doğal olmayan, herhangi bir toplumdaki hukuki, dini veya ahlaki kurallara uymayan duygu veya düşünce şekline anormallik dense de fikirsel ve duygusal açıdan anormalliğin kökenini bilmek gerekir. Öncelikle normallik toplumun bireye veya çoğunluğun azınlığa göre kabul edip benimsediği kurallar bütünü veya yaşama şeklidir. Bu kuralların dışında olan her şey kendine göre var olma açısından haklı ve doğru da olsa yanlıştır. Elbette ki normal veya anormal durumu evrensel değildir. Ülkeden ülkeye kültürden kültüre değişiklik gösterir. Bütün her şeyin belli bir kurallar dahilinde yaşanıp benimsendiği böyle bir sistem de anormal duygular veya düşünceler kendisine varlık alanı olarak önce soyut anlamda(düşünce) yer edinir sonra da fırsat bulduğunda veya imkan olduğunda somut alana (eyleme) taşınır. Hiç kimse normal olmaktan çıkıp anormal olmayı istemez. Fakat insanın yaşadığı olumsuz veya kötü olaylar onu olmadığı veya olmak istemediği farklı bir kişiliğe büründürebilir. Anormal duyguları veya düşünceleri yaşanan ruhsal travma sonucunda kendi bünyesinde farklı bir kişilik olarak taşıyan insan, oluşan bu yeni kişiliğini genelde normalmiş gibi yani kimseye göstermeden veya belli bir mantıksal kılıf bularak saklar. Kendi içinde gittikçe içleştirilip güçlenen bu farklı duygular ve düşünceler zamanla kabuk değiştirerek dönüşüme uğrar. Bu süreç sonunda gelinen nokta da insan kendisine artık ne kadar esirse bir o kadar da özgürdür. Anormal duygularını yaşama ve yapma isteğinin kuvveti ve şiddeti doğrultusunda anlık haz veya zevklerin ilahlaştırılıp mantığın bertaraf edildiği bir seviyede kendinden geçişi tüm hücrelerinde hissederek eylemlerine yansıtır. Duygulardaki bu sınırsızlık elbette ki düşünce ve eylem aşamasında da kendini gösterir. Böylece normal ve anormal arasında hayat süren bu tür kişiler için başat olan taraf her zaman merkezde olan anormallik sonucu oluşmuş kişiliğidir. Bu noktada artık suç veya günahın anlamsızlığı anormal olana göre normal olacaktır. Kendini merkeze alarak hayat yaşayan insanların genelde uğradığı bu tür anormal düşünceler ve duygular kişinin kendi benini aşıp kendisine hareket alanı bulma iradesi ve gücü karşısında kişinin o’na hizmet etmekten başka yapabileceği pek bir şey de bulunmamaktadır. Anormal olmamak için kendimize fazla yüklenmemeli, bazı şeyleri akışına bırakmalı, herhangi bir şeyi veya birini gereğinden fazla önemsememeli ve her zaman mantıklı hareket etmeliyiz.

Etiketler: , , , , , , , , , ,

GÖRÜNTÜLEME: 228 views